ΑΠ 885/2019 (Πολ.)

Αναγγελία σε αναγκαστική εκτέλεση

Για την πληρότητα της αναγγελίας δεν είναι αναγκαία η εξειδίκευση της απαίτησης και του προνομίου της στον ίδιο βαθμό που απαιτείται επί ανακοπής. Η εμπράγματη ασφάλεια που τυχόν ασφαλίζει το χρέος δύναται να μην περιγράφεται στο αναγγελτήριο, αλλά να προκύπτει από κατατεθειμένο στον υπάλληλο του πλειστηριασμού δημόσιο έγγραφο. Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης οφειλής σε ξένο νόμισμα, δεν απαιτείται να προσδιορίζεται στο αναγγελτήριο το ισόποσο σε ευρώ της απαίτησης που εκφράζεται σε ξένο νόμισμα. Υποχρεούται όμως ο υπάλληλος του πλειστηριασμού να αναζητήσει κατά τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης το σχετικό δελτίο ισοτιμίας της Τράπεζας της Ελλάδος.

Δείτε περισσότερα εδώ.