ΑΠ 566/2019 (Γ΄ Τμήμα)

Παρατηρήσεις Κ. Α. Χριστακάκου

Κύρος μυστικής διαθήκης

Αμφισβήτηση όσων βεβαιώνει ο συμβολαιογράφος ότι έγιναν ενώπιόν του κατά τη σύνταξη της πράξης κατάθεσης της μυστικής διαθήκης δεν επιτρέπεται χωρίς την παράλληλη προσβολή της συνταχθείσας συμβολαιογραφικής πράξης ως πλαστής. Η συντασσόμενη από τον συμβολαιογράφο πράξη βεβαίωσης της εγχειρίσεως της μυστικής διαθήκης από τον διαθέτη δεν αποτελεί δήλωση βουλήσεως ερμηνευόμενη σύμφωνα με τα άρθρα 173 και 200 ΑΚ.

Δείτε περισσότερα εδώ.