ΑΠ 278/2019 (Πολ.)

Παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη

Ακυρώσιμη διαθήκη λόγω παράλειψης νόμιμου μεριδούχου

Παράλειψη μεριδούχου συντρέχει και στην περίπτωση που ο διαθέτης γνώριζε μεν την ύπαρξη του αναγκαίου κληρονόμου του ως φυσικού προσώπου, αγνοούσε όμως την ιδιότητά του ως μεριδούχου λόγω πλάνης ως προς το δίκαιο. Η ακύρωση της διαθήκης αποκλείεται, εφόσον αποδειχθεί ότι ο διαθέτης θα προέβαινε στη σύνταξή της μολονότι γνώριζε την ύπαρξη του παραλειφθέντος μεριδούχου ή ότι αυτός θα καθίστατο μεριδούχος στο μέλλον. Την ακύρωση της διαθήκης μπορεί να ζητήσει μόνο ο μεριδούχος που παραλείφθηκε.

Δείτε περισσότερα εδώ.