ΑΠ 1387/2018 (Α΄2 Τμήμα)

Απαγόρευση καταχρηστικής εκμετάλλευσης της δεσπόζουσας θέσης επιχείρησης στην αγορά του φαρμάκου

Προκειμένου να εκτιμηθεί αν η άρνηση φαρμακευτικής εταιρείας να εφοδιάζει με συγκεκριμένα προϊόντα της χονδρεμπόρους, δραστηριοποιούμενους στις παράλληλες εξαγωγές των προϊόντων αυτών, είναι καταχρηστική ή όχι, πρέπει να εξετάζεται αν οι μη εκτελούμενες παραγγελίες των χονδρεμπόρων παρουσιάζουν ασυνήθιστο χαρακτήρα και άρα προορίζονται να καλύψουν πλήρως τις παράλληλες εξαγωγές. Στην τελευταία περίπτωση η άρνηση θα είναι δικαιολογημένη. Διαφορετικά, η άρνηση της παραγωγού εταιρείας να ανταποκριθεί στις συνηθισμένες παραγγελίες των χονδρεμπόρων συνιστά καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης της και την υποχρεώνει σε αποζημίωση των βλαπτόμενων τρίτων.

Δείτε περισσότερα εδώ.