ΑΠ 1192/2019 (Πολ.)

Λύση και εκκαθάριση αφανούς εταιρείας

Κατά την εκκαθάριση που ακολουθεί τη λύση αφανούς εταιρείας (και η οποία διενεργείται από τον εμφανή εταίρο), αποδίδεται στον αφανή εταίρο η αξία της συμμετοχής του, μειωμένη κατά τις ζημίες που του αναλογούν. Τυχόν κατά χρήση εισφορά αποδίδεται αυτούσια. Αναλωτά πράγματα, όπως τα χρήματα, δεν εισφέρονται κατά χρήση αλλά κατά κυριότητα. Αντικείμενο της εκκαθάρισης αποτελεί και η υπεραξία της επιχείρησης.

Δείτε περισσότερα εδώ.