ΑΠ 1080/2018 (Β2 Τμήμα)

Eθελουσία έξοδος εργαζομένων

Συμφωνία οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού από την εργασία του με την παροχή οικονομικών κινήτρων από τον εργοδότη. Η μονομερής από τον εργοδότη μείωση της υποσχεθείσας οικονομικής παροχής (αποζημίωσης) αποτελεί τροποποίηση της συμφωνίας και επομένως παράγει αποτελέσματα μόνο εφόσον την αποδεχθεί, ρητά ή σιωπηρά, ο μισθωτός. Μόνη η δήλωση του μισθωτού ότι εισέπραξε αποζημίωση μεγαλύτερη της νόμιμης και ότι δεν διατηρεί άλλες αξιώσεις κατά του εργοδότη δεν αποτελεί αποδοχή της πρότασης του εργοδότη για καταβολή μειωμένου οικονομικού ανταλλάγματος.

Δείτε περισσότερα εδώ.