Χρονικά Δικονομικού Δικαίου | Ιανουάριος - Μάρτιος 2023

Το πρώτο τεύχος του νέου επιστημονικού περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ κυκλοφόρησε.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

AΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Παναγιώτης Η. Κολοτούρος Νομική φύσις της συμφωνίας και του πρακτικού διαμεσολαβήσεως (5)

• Λάμπρος Ι. Κιτσαράς Περί της δικαιοπρακτικής θεμελίωσης της νομιμοποίησης (27)

• Δημήτριος Κ. Μηχιώτης Διαχρονικό δίκαιο των προνομίων και η ψευδοερμηνευτική διάταξη του άρθρου 43 ν. 4715/2020 (66)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

• Ευαγγελία Ν. Ποδηματά Έμμεση εκτέλεση αξιώσεων προς παράλειψη κατ’ άρθρ. ΚΠολΔ 947 (Φύση της κατ’ άρθρ. ΚΠολΔ 947 § 1 εδ. 3 αποφάσεως και δυνατότητα προσβολής της με ένδικα μέσα – Διαχρονικού δικαίου ζητήματα) (84)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Διαχείριση τιτλοποιημένων επιχειρηματικών απαιτήσεων: Εξαιρετική νομιμοποίηση Ε.Δ.Α.Δ.Π. (ΟλΑΠ 1/2023 με παρατηρήσεις Π. Κολοτούρου) (107)

• Απόδειξη: Παραδεκτή προσκόμιση κατ’ έφεση αποδεικτικού μέσου απορριφθέντος πρωτοδίκως ως απαραδέκτου (ΑΠ 1229/2022 με παρατηρήσεις Δ. Μπαμπινιώτη) (148)

• Αναίρεση: Αναιρετικός λόγος άρθρου 559 αρ. 20 ΚΠολΔ (ΑΠ 1270/2022 και 1273/2022 με παρατηρήσεις Δ. Παπανικολάου) (167)

• Αναιρετικός έλεγχος εικονικότητας (ΑΠ 1454/2022 με παρατηρήσεις Δ. Μανιώτη) (175)

• Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής (ΑΠ 1582/2022 και ΑΠ 1080/2022 –αντίθ.– με παρατηρήσεις Αγγ. Χαραλαμπίδου) (181)

• Διαιτησία: Λόγοι ακύρωσης ημεδαπής διεθνούς διαιτητικής απόφασης και όρια κρατικού ελέγχου αυτής (ΑΠ 295/2022 με παρατηρήσεις Εμμ. Μαυραντωνάκη) (212)

• Αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων: Κώλυμα αναγνώρισης αλλοδαπής δικαστικής απόφασης αντιφάσκουσας προς το περιεχόμενο ημεδαπής απόφασης που επικυρώνει προηγούμενη διαιτητική κρίση (ΔικΕΕ C-700/20 με παρατηρήσεις Αθ. Καστανίδη) (219)

Εγγραφείτε συνδρομητές

Ζητήστε το δωρεάν τεύχος για τους δικαστικούς λειτουργούς, με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας