Γεωργία Σαγρή

Ζητήματα από την πώληση μέσω της επιχειρηματικής δραστηριότητας dropshipping

Το dropshipping είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο σήμερα ακμάζει στην Αμερική και την Ευρώπη. Αποτελεί πλέον μια από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες τάσεις στο χώρο του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου. Εμφανίζεται με μορφή τριγωνικής πώλησης και αποστολής προϊόντων. Ο κάτοχος ενός dropshipping ηλεκτρονικού καταστήματος μπορεί να δεχτεί παραγγελίες από τους πελάτες του, χωρίς να διαθέτει καθόλου απόθεμα. Στην μελέτη παρουσιάζεται το νομικό πλαίσιο που διέπει την επιχειρηματική δραστηριότητα dropshipping. Επιπλέον, καταβάλλεται μια πρώτη προσπάθεια διερεύνησης της νομικής φύσης των συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο αυτής της συναλλαγής, οι οποίες κινούνται στον χώρο μεταξύ του αστικού και εμπορικού δικαίου.

Δείτε περισσότερα εδώ