Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου / Ι. Ναζίρης

Το σύστημα ποινών στο ελληνικό ποινικό δίκαιο

Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ουσιώδεις αλλαγές που επέφερε στο σύστημα ποινικών κυρώσεων ο νέος Ποινικός Κώδικας, προκειμένου να αναδειχθεί η σημασία της υιοθέτησής τους. Για τον σκοπό αυτό, μετά από μια σύντομη περιγραφή του συστήματος ποινών που είχε υιοθετήσει ο Ποινικός Κώδικας του 1950 και αναφορά στις στρεβλώσεις που επέφεραν σε αυτό οι αλλεπάλληλες συγκυριακού χαρακτήρα μεταρρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων, εκτίθενται αναλυτικά οι ρυθμίσεις του νέου Ποινικού Κώδικα σε ό,τι αφορά την απειλή, την επιμέτρηση, αλλά και την έκτιση των ποινών, με αναφορά και σε ορισμένα ζητήματα διαχρονικού δικαίου που έχουν απασχολήσει στο μεταξύ την πράξη. Η μελέτη ολοκληρώνεται με κάποιες προτάσεις, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον τα καταστροφικά για το ποινικό μας δίκαιο λάθη του παρελθόντος.

Δείτε περισσότερα εδώ.