Εμμανουήλ Λασκαρίδης

Συλλογική αγωγή και προσωπικά δεδομένα

Η μαζική επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Covid εποχή έχει γίνει απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία τόσο των επιχειρήσεων όσο και του ίδιου του κράτους. Ταυτόχρονα όμως γεννώνται ποικίλα προβλήματα.  Σύγχρονα παραδείγματα παραβίασης προσωπικών δεδομένων ενισχύουν την άποψη περί επιτακτικής ανάγκης αποτελεσματικότερης προστασίας τους. Η παρακολούθηση της νομοθετικής εξέλιξης των ζητημάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο αναδεικνύει την ανάγκη θέσπισης ενός ενιαίου, ισχυρότερου εθνικού νομοθετικού πλαισίου, με αιχμή του δόρατος την συλλογική αγωγή προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την οποία θα νομιμοποιούνται να ασκήσουν οι φορείς που ορίζονται στο άρθρο 80 ΓΚΠΔ.

Δείτε περισσότερα εδώ.