Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος

Σχέσεις δικαίου και ψηφιακής τεχνολογίας στο παράδειγμα της πνευματικής ιδιοκτησίας και του αστικού δικαίου

Με αφορμή την αποφ. ΔικΕΕ C-392/19 – VG Bild-Kunst

Η μελέτη διερευνά την παραμελημένη στην ελληνική νομική επιστήμη σχέση μεταξύ δικαίου και ψηφιακής τεχνολογίας. H ανάπτυξη έχει ως άξονα το παράδειγμα του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας και του αστικού δικαίου και την σχέση αυτών προς την τεχνολογία. Η μελέτη εστιάζει στην υβριδική λειτουργία των ψηφιακών τεχνολογικών μέτρων, τα οποία, εκτός από την υλική υφή τους, μπορεί να έχουν και δικαιοπρακτική διάσταση στο διαδίκτυο και στο διαδίκτυο των πραγμάτων (ΙοΤ). Ως ερέθισμα χρησιμοποιείται η πρόσφατη απόφαση του ΔικΕΕ στην υπόθεση VG Bild Kunst στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας (inline linking), το κύριο πόρισμα της οποίας, δηλαδή η δικαιοπρακτική νοηματοδότηση των τεχνολογικών μέτρων προστασίας και πρόσβασης, μεταφέρεται στο δίκαιο των συμβάσεων.

Δείτε περισσότερα εδώ.