Κυριάκος Κώτσογλου

Ποινική προστασία του εμβρύου – Το κριτήριο του (μη-) αξιώσιμου και η δογματική του άρ. 304 ΠΚ

Η μελέτη ασχολείται εις βάθος με τα πολυποίκιλα εννοιολογικά, μεθοδολογικά και δογματικά ζητήματα του άρθρου 304 ΠΚ (διακοπή κύησης). H μελέτη θα αναλύσει, πρώτον, το ζήτημα της προσωπικότητας σε σχέση με το έμβρυο, εξηγώντας ότι –από δικαιοθεωρητική σκοπιά– η νομική προσωπικότητα είναι η αποκρυστάλλωση του συνόλου των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και έγκυρων νομικών προτάσεων που αφορούν το εκάστοτε αντικείμενο του νόμου. Δεύτερον, η μελέτη θα ασχοληθεί με το ζήτημα της άρσης του αδίκου που τίθεται με την θανάτωση του εμβρύου. Θα καταδειχθεί ότι η άνευ προϋποθέσεων αυτο-άρση του αδίκου από την έγκυο (άρ. 304 παρ. 4 περ. α΄ ΠΚ) όχι μόνο προσβάλλει τα κατώτατα όρια προστασίας του εμβρύου αλλά έρχεται σε αντίθεση με το δογματικό κριτήριο του (μη-) αξιώσιμου (Unzumutbarkeit), το οποίο διέπει το άρθρο 304. Τρίτον, θα εξεταστεί ενδελεχώς η σχετική νομολογία του γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου και εν προκειμένω οι δύο τελευταίες αποφάσεις επί του ζητήματος της θανάτωσης εμβρύου, οι οποίες κήρυξαν ως αντισυνταγματικές διατάξεις που παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα με το ισχύον άρ. 304 ΠΚ. Τέλος, θα καταδειχθεί ότι και οι υπόλοιποι όροι άρσης του αδίκου στην παρ. 4 του άρ. 304 ΠΚ παρουσιάζουν σοβαρά δογματικά προβλήματα.

Δείτε περισσότερα εδώ.