Άγγελος Κορνηλάκης

Περιουσιακά σύνολα και αστικό δίκαιο: Περιουσία και Επιχείρηση

Η Περιουσία και η Επιχείρηση αποτελούν δύο δυναμικές έννοιες που εμφανίζουν σημεία έντασης με την κλασική εννοιοκρατική προσέγγιση των αστικών κωδικοποιήσεων. Η λειτουργική τους σημασία τόσο για την οικονομική ζωή όσο και για τον ίδιο τον φορέα τους, σε συνδυασμό με την απουσία νομοθετικού ορισμού αλλά και κυρίως με την απουσία συγκεκριμένου δικαιώματος επί αυτών, δημιουργούν σημαντικά ζητήματα που έχουν ταλανίσει θεωρία και νομολογία. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η προσέγγιση των δύο ως άνω εννοιών και η σκιαγράφηση των προβλημάτων που συνδέονται με τη νομική διαχείριση των δύο αντίστοιχων περιουσιακών συνόλων.

Δείτε περισσότερα εδώ.