Λάμπρος Κιτσαράς

Κτήση και διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (κατά τον ν. 4354/2015)

Στη μελέτη επιχειρείται η συνολική σκιαγράφηση του ρυθμιστικού πλαισίου κτήσης και διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν. 4354/2015. Έμφαση δίδεται στη σύμβαση μεταβίβασης (εκχώρησης) των απαιτήσεων και ειδικότερα στις προϋποθέσεις έγκυρης κατάρτισής της και στις έννομες συνέπειες που αυτή επάγεται, συγκριτικώς προς παρεμφερή δικαιικά μορφώματα και τις κοινές διατάξεις για την εκχώρηση. Εξετάζονται επίσης οι βασικές δικονομικές παράμετροι του θεσμού.

Δείτε περισσότερα εδώ.