Ευάγγελος Μαργαρίτης

Κτήση και αποποίηση των κληροδοσιών

Προς μια τελεολογική συστολή των διατάξεων του ΑΚ περί της αποδοχής και αποποίησης της κληροδοσίας με εμπράγματη ενέργεια

Αντικείμενο της μελέτης είναι η κτήση των κληροδοσιών υπό το ισχύον δίκαιο. Μετά την ιστορική αναδρομή στον θεσμό των κληροδοσιών, μελετάται το ισχύον νομικό καθεστώς περί επαγωγής και κτήσης της κληροδοσίας και αναλύονται οι διατάξεις περί αποδοχής και αποποίησής της. Τα ζητήματα αυτά εξετάζονται συγκριτικά με τις ρυθμίσεις περί επαγωγής και κτήσης, αποδοχής και αποποίησης της κληρονομίας αντίστοιχα, με σκοπό την ανάλυση της αρχιτεκτονικής του ΑΚ στο υποσύστημα της κτήσης των δύο ειδών κληροδοσίας, ήτοι της κληροδοσίας με ενοχική και της κληροδοσίας με εμπράγματη ενέργεια. Επιχειρείται με τον τρόπο αυτό να διαπιστωθεί, αν το γράμμα των διατάξεων του ΑΚ, το οποίο φαίνεται να είναι προσανατολισμένο κατ’ αρχήν στην κληροδοσία με ενοχική ενέργεια (ΑΚ 1995), χρήζει διόρθωσης ως προς τις διατάξεις περί αποδοχής και αποποίησης της κληροδοσίας με εμπράγματη ενέργεια (ΑΚ 1996).

Δείτε περισσότερα εδώ.