Απόστολος Σ. Γεωργιάδης

«Κοινή γνώμη», «λαϊκό περί δικαίου αίσθημα» και απονομή δικαιοσύνης

Ένα θέμα που κατά καιρούς έρχεται στην επικαιρότητα και γίνεται αντικείμενο συζητήσεων μεταξύ των νομικών, αλλά και άλλων, είναι αν οι δικαστικοί λειτουργοί οφείλουν κατά την επιτέλεση του έργου τους να επηρεάζονται ή να λαμβάνουν υπόψη τους και την «κοινή γνώμη» ή το «λαϊκό περί δικαίου αίσθημα». Με το ζήτημα αυτό ασχολείται η παρούσα μελέτη. Συνάγεται εν τέλει το συμπέρασμα ότι εφόσον η Δικαιοσύνη αφήνεται να επιτελέσει το έργο της πραγματικά ανεξάρτητη και απαλλαγμένη από τις κάθε είδους προσπάθειες επηρεασμού, η κοινή γνώμη και το λαϊκό περί δικαίου αίσθημα δεν διατρέχουν τον οποιονδήποτε κίνδυνο· απεναντίας, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του πολίτη πρέπει να θεωρούνται απολύτως διασφαλισμένα.

Δείτε περισσότερα εδώ.