Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι

Η τεχνητή νοημοσύνη ως πρόκληση για το ποινικό δίκαιο

Προς αναζήτηση ενός νέου μοντέλου απόδοσης ποινικής ευθύνης;

Στην μελέτη παρουσιάζεται εισαγωγικά η ιδιαίτερη ταυτότητα της τεχνητής νοημοσύνης ως της πλέον προκλητικής για το δίκαιο σύγχρονης τεχνολογικής εξέλιξης, με ανάδειξη κομβικών ζητημάτων που τίθενται με αυτήν ειδικά για τους επιμέρους κλάδους του ποινικού δικαίου. Επιλέγεται μεταξύ αυτών να συζητηθεί το βασικό ερώτημα που ανακύπτει για το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο, δηλ. η τυχόν ανάγκη αναζήτησης ενός νέου μοντέλου απόδοσης ποινικής ευθύνης για περιπτώσεις στις οποίες η κατασκευή, η λειτουργία ή η χρήση τέτοιων συστημάτων καταλήγει σε αποτελέσματα που συνιστούν προσβολές εννόμων αγαθών. Αφού αρχικά προκρίνεται η διερεύνηση των σχετικών περιπτώσεων στο πλαίσιο του ισχύοντος δικαίου, διαπιστώνεται ότι δεν εντοπίζεται ένα κενό τέτοιο, που να επιβάλλει την εξεύρεση λύσεων απόδοσης ποινικής ευθύνης σε μορφώματα πέραν των εκάστοτε δρώντων προσώπων. Η διερεύνηση μιας ενδεχόμενης αντίθετης νομοθετικής επιλογής στο μέλλον αναδεικνύει τέλος τον προβληματικό χαρακτήρα λύσεων μέσω των οποίων αναζητούνται σχήματα απόδοσης ποινικής ευθύνης σε ένα «ηλεκτρονικό πρόσωπο» εξοπλισμένο με το νομικό status ενός πλάσματος δικαίου.

Δείτε περισσότερα εδώ.