Αθηνά Ξυνοπούλου

Τα δικαιώματα των κληρονόμων συνδικαιούχου σε κοινό λογαριασμό

Οι ρυθμίσεις του κοινού λογαριασμού και το σύστημα των κληρονομικών δικαιωμάτων του ΑΚ αποτελούν σταθερά μέσα στον χρόνο τους δύο πόλους μίας μεθοδολογικής «διελκυστίνδας». Η πρόσφατη –και μάλλον σταθεροποιούμενη νομολογία– που τείνει στην ενίσχυση της προστασίας των κληρονόμων προσφέρεται για μία επανεξέταση της δυναμικής επίδρασης του «αγαθού της πληροφορίας» στο παραδοσιακό συζητητικό δικονομικό μοντέλο. Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται η αναζήτηση και μεθοδολογική θεμελίωση μίας de lege lata δίκαιης στάθμισης των αντιτιθέμενων συμφερόντων μεταξύ των κληρονόμων συνδικαιούχου κοινού λογαριασμού και των λοιπών συνδικαιούχων υπό το πρίσμα ενός ευρύτερου –ίσως– δικαιώματος στην πληροφορία.

Δείτε περισσότερα εδώ.