Δημήτριος Σταματιάδης

Η ιθαγένεια στο σύγχρονο ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Στον χώρο της ηπειρωτικής Ευρώπης η μάχη για τον αρμόζοντα σύνδεσμο, και συνακόλουθα τον ορισμό του εγγύτερου σε ένα φυσικό πρόσωπο δικαίου για τη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στην προσωπική του κατάσταση, έχει προ πολλού οριστικά κριθεί με την επικράτηση του συνδέσμου της συνήθους διαμονής. Οι διαμορφούμενες συνθήκες εντός της Ένωσης, ιδίως η ελεύθερη μετακίνηση και εγκατάσταση των Ευρωπαίων πολιτών, επέβαλαν τη μετατόπιση από έναν αμιγώς νομικού περιεχομένου σύνδεσμο σε έναν σύνδεσμο περισσότερο ευέλικτο και πραγματιστικό.

Δείτε περισσότερα εδώ.