ΑΠ 426/2017

Άκυρη σύμβαση μερικής απασχόλησης

Απόλυτη ακυρότητα του όρου περί μερικής απασχόλησης, αν δεν τηρηθεί ως προς αυτόν ο έγγραφος τύπος. Έννομες συνέπειες της ακυρότητας. Αν συμφωνήθηκε να τροποποιηθεί η ήδη υπάρχουσα σύμβαση πλήρους απασχόλησης, τότε εξακολουθεί να ισχύει η σχέση πλήρους απασχόλησης. Εφόσον συμφωνήθηκε η μετατροπή της πλήρους απασχόλησης σε μερική με ταυτόχρονη λύση της υφιστάμενης σύμβασης ή όταν δεν προϋπάρχει σύμβαση πλήρους απασχόλησης, τότε δεν ιδρύεται αυτομάτως σύμβαση πλήρους απασχόλησης, αλλά απλή σχέση μερικής εργασίας. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτός μπορεί να αξιώσει ως αδικαιολόγητο πλουτισμό την ωφέλεια που αποκόμισε ο εργοδότης από την μη απασχόληση άλλου εργαζομένου με έγκυρη σύμβαση μερικής απασχόλησης.

Δείτε περισσότερα εδώ.