Harvard Business Press

Όλα τα βιβλία

Harvard Business Press

UNCHAINED VALUE

Cronin Mary Έτος Έκδοσης: 2000
ISBN: 0-87584-937-7
39€ - 19.5€

HARVARD BUSINESS REVIEW ON ENTREPRENEURSHIP

Harvard Business Review Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 0-87584-910-5
25€ - 12.5€

HARVARD BUSINESS REVIEW ON THE BUSINESS VALUE OF IT

Harvard Business Review Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 0-87584-912-1
27.5€ - 13.75€

STREET SMARTS

Smith Roy Έτος Έκδοσης: 1997
ISBN: 0-87584-653-X
30€ - 15€

PRODUCT JUGGERNAUTS

Deschamps Jean Έτος Έκδοσης: 1995
ISBN: 0-87584-341-7
38€ - 19€

WHEN LEAN ENTERPRISES COLLIDE

Cooper Robin Έτος Έκδοσης: 1995
ISBN: 0-87584-540-1
38€ - 19€

ARTICULATE EXECUTIVE

Bartolome Fernando Έτος Έκδοσης: 1993
ISBN: 0-87584-433-2
45€ - 22.5€