ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΙΡΑΣ Λιάππης Δημήτρης

Χρήστος Χασάπης

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ

Μια μελέτη του δικαίου των προσυμβατικών συμφωνιών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2021
ΣΕΛΙΔΕΣ630
ΙSBN978-618-203-010-3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΤΟΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ5
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Έχει γραφεί ότι η επιστολή προθέσεων (letter of intent) είναι «εφεύρεση του διαβόλου» (“invention of the devil”) και πρέπει να αποφεύγεται με κάθε κόστος. Το μόρφωμα αυτό, μια πολύ χαρακτηριστική προσυμβατική συμφωνία, η οποία εμφανίζεται και με το όνομα μνημόνιο κατανόησης (memorandum of understanding), προέρχεται από τη συναλλακτική πρακτική του αγγλοαμερικανικού χώρου. Με την πάροδο του χρόνου αυτό το δημιούργημα της πράξης, χωρίς να ανάγεται σε θεσμό δικαίου, έχει κυριεύσει το στάδιο των διαπραγματεύσεων και στις έννομες τάξεις της ηπειρωτικής Ευρώπης, ιδίως στο πλαίσιο σύνθετων συναλλακτικών εγχειρημάτων, όπως είναι η πώληση και η συγχώνευση επιχειρήσεων/εταιριών.
Η παρούσα μονογραφία φιλοδοξεί να αποτελέσει την πρώτη σε βάθος μελέτη του διαπραγματευτικού αυτού φαινομένου στην ελληνική βιβλιογραφία. Αντικείμενο του ανά χείρας έργου είναι να προσφέρει ένα δογματικά θεμελιωμένο εργαλείο τόσο στον θεωρητικό του δικαίου όσο και στον νομικό της πράξης σχετικά με την εν λόγω προκαταρκτική συμφωνία.
Το πόνημα φωτίζει αφενός το ζήτημα της συμβατικής δεσμευτικότητας της επιστολής προθέσεων και δη επιμέρους όρων της και αφετέρου την ευθύνη, που θεμελιώνεται λόγω
της αθέτησης των όποιων υποχρεώσεων αυτή ιδρύει. Η μελέτη ανοίγει διάλογο με την ελληνική και την αλλοδαπή θεωρία και νομολογία και επιχειρεί μια εκτεταμένη δικαιοσύγκριση τεσσάρων εννόμων τάξεων (ελληνική, γερμανική, αγγλική, αμερικανική) με στόχο να αντιμετωπίσει με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο τις προκλήσεις και τις αμφισημίες, που πράγματι γεννά η πράξη.