ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΙΡΑΣ Χαραλαμπάκης Αριστοτέλης Παύλου Στέφανος

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Συστηματική προσέγγιση του θεσμού της συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διαχρονική του διάσταση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2021
ΣΕΛΙΔΕΣ454
ΙSBN978-618-203-016-5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΤΟΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ3
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Mε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ για την ευρωπαϊκή εντολή έρευνας (η οποία παρ’ ημίν ενσωματώθηκε με τον Ν. 4489/2017), οι δυνατότητες που διανοίγονται για τη συνεργασία των δικαστικών αρχών σε ποινικές υποθέσεις στον ενωσιακό χώρο είναι ευρείες.
Στο παρόν έργο εξετάζεται συστηματικά η ευρωπαϊκή εντολή έρευνας ως εργαλείο για την εκτέλεση σχεδόν κάθε ερευνητικού μέτρου και για την απόκτηση αποδεικτικών μέσων. Μεταξύ άλλων, αναλύονται τα χαρακτηριστικά της εντολής, οι διαδικασίες έκδοσης, αναγνώρισης και εκτέλεσής της, η λειτουργία της αναφορικά με ορισμένα ερευνητικά μέτρα και τα ποινικοδικονομικά δικαιώματα των ενδιαφερομένων προσώπων, ενώ διατυπώνονται προστατευτικές για τον καθ’ ου θέσεις.
Επιπλέον, εξετάζονται τα κανονιστικά πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης και της ΕΕ για τη «μικρή δικαστική συνδρομή» (που εν προκειμένω έχουν σε μεγάλο βαθμό αντικατασταθεί από την Οδηγία 2014/41/ΕΕ), παρουσιάζεται η πορεία της ενωσιακής «δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις» και παρατίθεται το σχετικό πλαίσιο για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.