Ποινικές Μελέτες - Τομέας Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών Δ.Π.Θ.

Όλα τα βιβλία

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - Δ/ντές σειράς: Αριστ. Χαραλαμπάκης, Στεφ. Παύλου