ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΙΡΑΣ Λιάππης Δημήτρης

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Οι συνέπειες του θανάτου µέλους προσωπικής εταιρίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2020
ΣΕΛΙΔΕΣ194
ΙSBN978-960-420-794-7
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΤΟΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ2
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Οι συνέπειες του θανάτου μέλους προσωπικής εταιρίας ρυθμίζονται κατά βάση από τον Αστικό Κώδικα και τον ν.4072/2012. Ο θάνατος εταίρου μπορεί να έχει ως συνέπεια τη λύση της εταιρίας ή τη συνέχισή της με τους επιζώντες εταίρους ή και με τους κληρονόμους του θανόντος. Με την εταιρική σύμβαση μπορούν ακόμη να προβλέπονται και άλλες εναλλακτικές, όπως π. χ. η παροχή σε τρίτον του δικαιώματος εισόδου στην εταιρία μετά το θάνατο εταίρου. Σε κάθε περίπτωση οι κληρονόμοι του θανόντος αποκτούν συμμετοχή (σε λειτουργούσα ή σε υπό εκκαθάριση εταιρία) ή την αξίωση για καταβολή της αξίας της εταιρικής συμμετοχής του θανόντος. Γεννιούνται έτσι ζητήματα κληρονομικού δικαίου, για την αντιμετώπιση των οποίων καλούνται σε εφαρμογή οι κανόνες όχι μόνον του κληρονομικού δικαίου, αλλά και του δικαίου των προσωπικών εταιριών, με τους οποίους οι πρώτοι έρχονται μερικές φορές σε σύγκρουση. Από τη διαπλοκή των σχετικών διατάξεων αναδεικνύεται ένας ιδιαίτερος κλάδος του κληρονομικού δικαίου, το «κληρονομικό δίκαιο των εταιριών».
Η παρούσα μελέτη εξετάζει τις δυνατότητες ρύθμισης με την εταιρική σύμβαση ή με διαθήκη της τύχης της εταιρικής συμμετοχής του κληρονομουμένου και αναζητά λύσεις στα προβλήματα κληρονομικού δικαίου που τίθενται (εγκατάσταση επί δήλου, κληροδοσία, καταπίστευμα, εκτελεστής διαθήκης,σχέσεις μεταξύ περισσότερων κληρονόμων, προστασία των νόμιμων μεριδούχων, νομική θέση του κληρονόμου και ευθύνη του για τα εταιρικά χρέη, ιδίως όταν είναι ανήλικος κ. ά.) σε περίπτωση θανάτου μέλους προσωπικής εταιρίας (αστικής, ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης, αφανούς, κοινοπραξίας).