ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2019
ΣΕΛΙΔΕΣ245
ΙSBN978-960-420-750-3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΔιδακτικό βοήθημα
ΚΩΔ.ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ86199331

Βασική επιδίωξη της παρούσας συλλογής ασκήσεων αστικού δικαίου και πολιτικής δικονομίας είναι να εξοικειώσουν τον νέο νομικό με τη δικαστηριακή πρακτική. Για τον λόγο αυτό ο συγγραφέας προτίμησε αντί “σχολικών παραδειγμάτων”, ιστορικών δηλαδή καθαρά θεωρητικής σύλληψης, να αντλήσει υποθέσεις εργασίας από την ίδια τη νομολογία, ανάγοντας σε περιεχόμενο ασκήσεων πράγματι ανακύψασες στην πράξη διαφορές ιδιωτικού δικαίου.

Η επίλυση της άσκησης, ομοίως με γνώμονα την κεντρική ιδέα μιας πρακτικά προσανατολισμένης προσέγγισης των νομικών προβλημάτων, υιοθετεί τη δομή του δικανικού συλλογισμού: Αμέσως μετά την παράθεση ενός συχνά εκτενούς και περίπλοκου ιστορικού, εντός του οποίου ο αναγνώστης καλείται να διακρίνει τα νομικώς σημαντικά από τα επουσιώδη πραγματικά περιστατικά, ακολουθεί η ερμηνευτική ανάλυση των κρίσιμων κάθε φορά προβλημάτων. Κατά την θεωρητική πραγμάτευση λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις που έχουν διατυπωθεί στη σύγχρονη επιστήμη του αστικού δικαίου και της πολιτικής δικονομίας, καθώς και οι αντίστοιχες νομολογιακές τάσεις, πάντα υπό το κριτικό βλέμμα του συγγραφέα. Κάθε άσκηση ολοκληρώνεται με την υπαγωγή του επίμαχου βιοτικού πραγματικού στους προσήκοντες κανόνες δικαίου και την εξαγωγή της ορθής λύσης.

Με στόχο την ευκολότερη επισκόπηση του περιεχομένου τους, στην αρχή κάθε άσκησης καταγράφονται εν συντομία τα ζητήματα που εξετάζονται σ’ αυτήν, όπως και οι εφαρμοζόμενες προς επίλυσή της διατάξεις. Στο τέλος του βιβλίου έχει ενσωματωθεί σύντομο συνολικό ευρετήριο των θεμάτων που αναλύονται.

Χάρις στον πρακτικό προσανατολισμό του αλλά και στην εμπεριστατωμένη τεκμηρίωσή του, το εν λόγω έργο αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τους νέους νομικούς που επιθυμούν να γνωρίσουν και να κατανοήσουν εν τοις πράγμασι την αναντίρρητη πλέον διαλεκτική σχέση μεταξύ ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου.