ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2016
ΣΕΛΙΔΕΣ272
ΙSBN978-960-420-591-2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΔιδακτορική διατριβή

Το franchising κατέχει σημαντική θέση στην εγχώρια οικονομία ως μέθοδος εμπορικής ανάπτυξης. Η φιλοσοφία του στηρίζεται στη συντονισμένη συνεργασία του δικαιοδότη, του κέντρου και δημιουργού του εκάστοτε συστήματος, και των δικαιοχρηστών, με σκοπό τη συνολική επιτυχία του κοινού εγχειρήματος επί της λογικής “win-win”. Αυτή η αντίληψη είναι που διαπλέκει τις επιμέρους συμβάσεις δικαιοδότη και δικαιοχρηστών και τις καθιστά «οικονομικά συνδεδεμένες», όπως η σύγχρονη οικονομική επιστήμη τις χαρακτηρίζει. Από τη σύνδεση αυτή ανακύπτουν πολλά ζητήματα, στα οποία η παρούσα μελέτη επιχειρεί να απαντήσει. Καταμερισμός των κερδών του δικαιοδότη λόγω μαζικών διαπραγματεύσεων με προμηθευτές, ευθύνη δικαιοχρήστη και δικαιοδότη με κανόνες του εταιρικού δικαίου, ποιοτική ελάττωση του «σπουδαίου» του λόγου της έκτακτης καταγγελίας, υποχρεώσεις πίστης και σεβασμού των αρχών του συστήματος έναντι όχι απλώς του δικαιοδότη αλλά έναντι όλων υπόλοιπων δικαιοχρηστών. Της απάντησης των ερωτημάτων αυτών προηγείται η μελέτη συμβάσεων με κοινό σκοπό και κοινό προσανατολισμό των συμβαλλομένων τους, των «συνδεδεμένων οιονεί εταιρικών συμβάσεων», κινούμενων μεταξύ ανταλλακτικών και γνήσιων εταιρικών, στις οποίες ανήκει κατά την άποψη του συγγραφέα και η σύμβαση franchise.

.