ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2013
ΣΕΛΙΔΕΣ404
ΙSBN978-960-420-542-4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο

To δίκαιο της ευρεσιτεχνίας είναι βασικός πυλώνας για την τεχνολογική πρόοδο και διάχυση, πάνω στην οποία εδράζεται η σύγχρονη κοινωνία. Το εγχειρίδιο επιχειρεί με κατά το δυνατόν εύληπτο τρόπο και με παραδείγματα να καταδείξει την συμβιωτική σύνδεση του δικαίου της ευρεσιτεχνίας με την τεχνική σε όλες τις φάσεις της ζωής ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας, από την δημιουργία της εφεύρεσης μέχρι την λήξη του διπλώματος. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσεται και η εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας στις συναλλαγές και η προστασία της. Το εγχειρίδιο παράλληλα επιδιώκει να αναδείξει την οικονομική σημασία της ευρεσιτεχνίας στο πλαίσιο μιας αποκεντρωμένης τεχνολογικής πολιτικής και την ευρωπαϊκή και διεθνή διάστασή της, χωρίς την οποία δεν είναι δυνατή η κατανόηση του θεσμού της ευρεσιτεχνίας. Το δίκαιο κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού υπό μια τέτοια προσέγγιση λειτουργεί ως σημαντικός, διορθωτικός δορυφόρος της. Η ανάλυση του πιστοποιητικού χρησιμότητας και της μυστικής τεχνογνωσίας (know how) μαζί με ειδικές ενότητες για τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, την βιοτεχνολογία και τις ευρεσιτεχνίες φαρμάκων συμπληρώνουν το εκτενές αυτό εγχειρίδιο.