Νικόλαος Κ. Ανδρουλάκης

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2012
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ552
ΙSBN978-960-420-499-1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο
ΚΩΔ.ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ22769886

Η 4η έκδοση του έργου Θεμελιώδεις Έννοιες της Ποινικής Δίκης είναι σημαντικά επαυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη του έτους 2007, με κριτική θεώρηση των κυριότερων νομοθετικών μεταβολών που έλαβαν χώρα στο διάστημα αυτό (ιδίως με τους νόμους 3904/2010 και 4055/2012), αλλά και με εμβαθύνσεις και βελτιώσεις σε αρκετά σημεία (π.χ. για τα προδικαστικά ζητήματα). Με τον τρόπο αυτό, ο συγγραφέας ελπίζει να προστεθούν και κάποιοι νέοι φίλοι του βιβλίου σε αυτούς που είχε ήδη κερδίσει με τις προηγούμενες εκδόσεις, χάρις ιδίως στο σχήμα εργασίας που είχε προτείνει: Την ανάλυση, κατά την λογική τους αλληλουχία, των βασικών προβλημάτων της ποινικής δίκης στην Εισαγωγή και στο 1ο Μέρος, και τον έλεγχο, στο 2ο Μέρος, των λύσεων (ενόψει των ευρημάτων της ανάλυσης αυτής) του θετικού μας ποινικού δικονομικού δικαίου, στην δυναμικά –από φάση σε φάση– εξελικτική πορεία της ποινικής δίκης, της οποίας επιδιώκεται παράλληλα μια ανάγλυφη παρουσίαση.
Εν όψει νέας έκδοσης, διατίθεται σε τιμή προσφοράς.