Βασίλης Δούβλης

Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΓΟΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2010
ΣΕΛΙΔΕΣ180
ΙSBN978-960-420-454-0
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Το ζήτημα των ΓΟΣ ευρίσκεται για πολλά ήδη χρόνια στις πρώτες γραμμές της επιστημονικής έρευνας. Από τη φύση του σύνθετο και με ευρεία πρακτική εφαρμογή προκαλεί, όπως είναι φυσικό, το ενδιαφέρον σε νομικούς διαφορετικών ειδικοτήτων, χωρίς όμως τελικά να μπορεί να περιοριστεί κάπου κατ’ αποκλειστικότητα. Τούτο άλλωστε αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του χώρου που εκπροσωπεί, δηλαδή του Δικαίου Προστασίας των Καταναλωτών, όπου συναντώνται διαδραστικότερα η Νομική με την Οικονομική Επιστήμη. Τα ανωτέρω αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία προκειμένου για τη μελέτη των ΓΟΣ στο ειδικότερο πεδίο των τραπεζικών συναλλαγών. Η μαζικότητα των τελευταίων συντελεί στη δημιουργία εικόνας ενός ιδιότυπου «bras de fer» των πιστωτικών ιδρυμάτων με τους πελάτες τους, αλλά και των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών με το σύνολο των εμπλεκομένων. Υπό τις συνθήκες αυτές, φυσικό είναι να αποκτά ιδιαίτερη σημασία η σχετική δικαστική παρέμβαση, χωρίς όμως αυτό να υποβαθμίζει καθόλου την παράλληλη ανάγκη ανάληψης κατάλληλων νομοθετικών πρωτοβουλιών από την Πολιτεία. Συνεπώς, νομοθεσία και νομολογία καλούνται να επιτελέσουν συνδυαστικά ένα ιδιαίτερα λεπτό έργο στην ελληνική τραπεζική αγορά, το οποίο στις σημερινές συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης και οικονομικής ύφεσης που βιώνει η χώρα εμφανίζεται απολύτως αναγκαίο. Αυτή ακριβώς ήταν και η πρόκληση για τη συγγραφή του παρόντος έργου. Ως στόχο του έχει κυρίως την –μέσω της πληρέστερης ενημέρωσης– αποτελεσματική αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων εκ μέρους του μαχόμενου νομικού, δικηγόρου ή δικαστή, χωρίς βεβαίως να παραμελείται η υποβοήθηση γενικότερα του ερευνητή αυτού του ιδιόμορφου δικαιϊκού πλέγματος.