Οργανισμός Μεσολάβησης & Διαιτησίας

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Τόμος 1ος, Έτη 1990-2006

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2008
ΣΕΛΙΔΕΣ556
ΙSBN978-960-420-392-5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΦΟΡΕΑΣ ΣΕΙΡΑΣΟργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΣυλλογικό έργο

Το βιβλίο "Νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων επί θεμάτων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων" καταγράφει με απόλυτη αξιοπιστία ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του εν γένει δικαιϊκού υλικού των εργασιακών σχέσεων στη χώρα μας: Τη νομολογία των δικαστηρίων μας επί των θεμάτων του δικαίου των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των διαιτητικών αποφάσεων. Αν και η νομολογία των δικαστηρίων δεν αποτελεί πηγή δικαίου από τυπική άποψη, μόνη αυτή μπορεί να μας δώσει με πληρότητα και ακρίβεια το δίκαιο, όπως αυτό ισχύει και εφαρμόζεται στην πράξη. Αν γενικά η νομολογία των δικαστηρίων αποτελεί το αναγκαίο συμπλήρωμα των κανόνων δικαίου, αυτό ισχύει κατ΄ εξοχήν στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων και ιδιαίτατα στο πεδίο του αυτόνομου (παράλληλα με αυτό του κρατικού) δικαίου των όρων εργασίας. Του δικαίου που δημιουργείται με εργαλεία τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις διαιτητικές αποφάσεις.
Το βιβλίο του ΟΜΕΔ είναι καρπός της εργασίας δόκιμων νομικών της πράξης και της θεωρίας του Εργατικού Δικαίου. Απευθύνεται πρωτίστως στους δικηγόρους και δικαστές και ακόμη στους ερευνητές, τα συνδικαλιστικά στελέχη και τα στελέχη επιχειρήσεων και παρέχει πολύτιμη τεκμηρίωση για διαφορές τόσο του Συλλογικού όσο και Ατομικού Εργατικού Δικαίου, αφού οι κανονιστικοί όροι των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των διαιτητικών αποφάσεων διεισδύουν σε όλες τις ατομικές εργασιακές σχέσεις.