Νικόλαος Π. Σοϊλεντάκης

Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2008
ΣΕΛΙΔΕΣ312
ΙSBN978-960-420-374-1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Το νέο βιβλίο του Ν. Σοϊλεντάκη με τίτλο "Η απόδειξη και η απόφαση στη διοικητική δικονομία" πραγματεύεται τα αντίστοιχα κεφάλαια περί αποδείξεως και δικαστικής αποφάσεως του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (άρθρα 144-199) καθώς και περί δικαστικών εξόδων (άρθρα 273-277). Η προσέγγιση της ύλης στηρίχθηκε στη θεωρία του δικονομικού δικαίου (πολιτικής και διοικητικής δικονομίας) και στη νομολογία των διοικητικών και των πολιτικών δικαστηρίων. Προς διευκόλυνση του αναγνώστη παρατίθενται στην οικεία θέση σε υποσημείωση το κείμενο των σχετικών άρθρων του ΚΔΔ, όπως ισχύουν μετά την πρόσφατη τροποποίησή τους με τον ν. 3659/2008.
Τα 16 κεφάλαια του βιβλίου χωρίζονται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος ο σ. διαπραγματεύεται το γενικό μέρος της αποδείξεως (κεφ. 1-6) και τα κατ' ιδίαν αποδεικτικά μέσα (κεφ. 7-12). Το δεύτερο μέρος (κεφ. 13-15) έχει ως αντικείμενο την διαδικασία έκδοσης της δικαστικής αποφάσεως, την ισχύ και το δεδικασμένο αυτής, καθώς και την εκτέλεση των αποφάσεων. Στο τελευταίο κεφάλαιο (16ο) ο σ. ασχολείται με τα δικαστικά έξοδα και το ευεργέτημα πενίας. Στο τέλος του έργου παρατίθεται η χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία και ευρετήριο άρθρων και λημμάτων.