Ελληνικός Σύλλογος Ασφαλιστικής Επιστήμης

ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δημοσιεύματα 2 / Διεθνής Συνάντηση Αθηνών, 18 Μαίου 2005

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2006
ΣΕΛΙΔΕΣ160
ΙSBN960-420-314-2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΣυλλογικό έργο

Το παρόν έργο αποτελεί απόδοση των ομιλιών που έγιναν στο πλαίσιο της διεθνούς συνάντησης Αθηνών που οργάνωσε ο Ελληνικός Σύλλογος Ασφαλιστικής Επιστήμης το Μάιο του 2005. Το δίκαιο της ασφαλιστικής σύμβασης έχει υποστεί βαθύτατες αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Ο παράγων προστασία του καταναλωτή, καθώς και ο παράγων προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και η όλο και περισσότερη ένταση της σύγκλισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, έχουν αλλοιώσει σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά της ιδιωτικής ασφάλισης. Σ' αυτές τις αλλαγές επικεντρώθηκαν τα θέματα των ομιλητών στο διεθνές συνέδριο, τα οποία αποδόθηκαν στο έργο αυτό και με ελληνική μετάφραση. Γνωστοί πανεπιστημιακοί του χώρου της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ευρώπη, όπως οι καθηγητές Herman Cousy, Bill Dufwa και Jerome Kullmann έχουν δημοσιεύσει τις εισηγήσεις τους στην παρούσα έκδοση.
Τα ειδικότερα θέματα που περιλαμβάνει η δημοσίευση αυτή είναι θέματα εναρμόνισης του ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων και η επίδρασή του στην ασφαλιστική σύμβαση, τα όρια των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων κατά την εφαρμογή τους στην ασφαλιστική σύμβαση, η ολοκλήρωση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και η ασφαλιστική σύμβαση, η νομική σκοπιά της ασφάλισης μέσω τραπεζών στο ελληνικό δίκαιο (bancassurance), η αντιμετώπιση της επέλευσης του κινδύνου στις περιπτώσεις που έχουμε σειρά ζημιογόνων γεγονότων (serial losses) κ.α..