ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΙΡΑΣ Γεωργιάδης Απόστολος

'Ολγα Δ. Γαρουφαλιά, Απόστολος Σ. Γεωργιάδης

ΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2001
ΣΕΛΙΔΕΣ400
ΙSBN960-420-158-1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΤΟΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ9
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία
ΚΩΔ.ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ112146

Τα εικαστικά έργα αποτελούν μία κλασική μορφή έργων που προστατεύονται από την πνευματική ιδιοκτησία, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν μετατραπεί και σε οικονομικά αγαθά. Η ευρεία κυκλοφορία τους μέσω της οικονομικής τους εκμετάλλευσης καθιστά αναγκαία, τόσο την προστασία του δημιουργού τους, όσο και την προστασία των ίδιων των έργων. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η ιδιομορφία των εικαστικών έργων, η οποία συνίσταται στην ενσωμάτωσή τους σε ένα μοναδικό κατά κανόνα υλικό φορέα, μέσα από τον οποίο αυτά γίνονται αντιληπτά στο κοινό. Στο πλαίσιο αυτό, τονίζεται το ζήτημα της συνύπαρξης υλικού και άυλου αγαθού στο ίδιο αντικείμενο και της αναγνώρισης δύο διαφορετικών δικαιωμάτων επ'αυτών, τα οποία ασκούνται παράλληλα (του δικαιώματος κυριότητας και του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιορισμένη οικονομική εκμετάλλευση των εικαστικών έργων λόγω του μοναδικού τους κατά κανόνα υλικού φορέα ή σπανιότερα και λόγω του δικαιώματος της προσωπικότητας του ατόμου που απεικονίζεται στο εικαστικό έργο. Επίσης, στο βιβλίο αναλύεται η έννοια της πρωτοτυπίας των διαφόρων κατηγοριών εικαστικών έργων, η τάση εμπορευματοποίησης της εικόνας τους, η έκθεσή τους σε μουσεία ή σε δημόσιους χώρους, η πώληση των εικαστικών έργων μέσω δημοπρατικών οίκων και η άσκηση από τους εικαστικούς δημιουργούς του δικαιώματος παρακολούθησης. Τέλος, στο βιβλίο εξετάζονται οι διάφορες μορφές προσβολής του ηθικού δικαιώματος των εικαστικών δημιουργών επί των έργων τους, ενώ αναλύονται ιδιαίτερα οι περιπτώσεις προσβολής της ακεραιότητας των εικαστικών έργων και της καταστροφής τους, με την παράθεση ελληνικής και ξένης νομολογίας.