Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων 1203/2021

Καταδολίευση δανειστών απαίτησης δυνάμει δικαστικής αποφάσεως τελουμένη εις βάρος κληρονόμου του ενάγοντος. Ενεργητική νομιμοποίηση για παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας. Πρότερος σύννομος βίος.

Ο κληρονόμος (αδελφός) του αποβιώσαντος (κατά την διάρκεια της εκκρεμοδικίας) ενάγοντος, στον οποίο έκαστος των κατηγορουμένων συζύγων είχε υποχρεωθεί σε καταβολή χρηματικού ποσού δυνάμει δικαστικής αποφάσεως πολιτικού δικαστηρίου, νομιμοποιείται ενεργητικώς για την υποβολή εγκλήσεως και την παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας, ως δικαιούμενος κατά τον Αστικό Κώδικα σε αποκατάσταση από το έγκλημα, εφόσον ο ίδιος (ως κληρονόμος) υπεισήλθε ως ενάγων στην θέση του αποβιώσαντος. Καταδολίευση δανειστών με αντικείμενο ποσό ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Κρίνονται ένοχοι οι κατηγορούμενοι-σύζυγοι, καθώς και η κατηγορουμένη κόρη τους για άμεση συνέργεια στην εν λόγω πράξη, συνιστάμενη στην απαλλοτρίωση, χωρίς ισότιμο και αξιόχρεο αντάλλαγμα, του μοναδικού περιουσιακού τους στοιχείου με επαρκή αξία για την κάλυψη της απαίτησης, και συγκεκριμένα στην μεταβίβαση με δωρεά της ψιλής κυριότητας ενός διαμερίσματος στην ανήλικη εγγονή τους και της επικαρπίας του ίδιου διαμερίσματος με γονική παροχή στην κατηγορουμένη-κόρη τους. Κρίνονται μη πειστικοί οι ισχυρισμοί περί αγνοίας της κατηγορουμένης κόρης της μεταβίβαση και περί συνδρομής στο πρόσωπο των κατηγορουμένων της ελαφρυντικής περίστασης του προτέρου συννόμου βίου, για την απόρριψη του οποίου δεν απαιτείται η διαπίστωση αμετάκλητης καταδίκης.

Δείτε περισσότερα εδώ.