Ιωάννης Παπατριανταφύλλου

Το ζήτημα του νομιμοποιούμενου για παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και του δικαιούχου της υποβολής εγκλήσεως επί αδικημάτων κατά εξωχώριων – υπεράκτιων (οff-shore) εταιριών

Η παρούσα μελέτη εστιάζει στο ζήτημα του νομιμοποιούμενου για παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και του δικαιούχου της υποβολής εγκλήσεως επί αδικημάτων κατά εξωχώριων – υπεράκτιων (οff-shore) εταιριών. Αρχικά παρουσιάζεται η θέση της νομολογίας και μερίδας της θεωρίας επί του ως άνω ζητήματος, σύμφωνα με την οποία τα ανωτέρω δικαιώματα ανήκουν στον εταίρο της εταιρίας. Στη συνέχεια διατυπώνεται μια διαφορετική από την κρατούσα άποψη, σύμφωνα με την οποία η απάντηση στο ανωτέρω ζήτημα δεν μπορεί να είναι ενιαία, αλλά θα πρέπει να κρίνεται in concreto, και συγκεκριμένα θα πρέπει να εξετάζεται αν η εταιρία έχει αποκτήσει ικανότητα δικαίου κατά το ουσιαστικό σύστημα.

Δείτε περισσότερα εδώ.