Αλέξανδρος Μεζαρί

Τέλεση απιστίας σε περιόδους οικονομικής κρίσης της επιχείρησης

Στη μελέτη αναλύονται οι προϋποθέσεις θεμελίωσης ποινικής ευθύνης των εταιρικών διοικητών για απιστία κατ’ άρθρον 390 ΠΚ σχετικά με επιχειρηματικές αποφάσεις, όταν η επιχείρηση βρίσκεται σε κατάσταση οικονομικής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται έμφαση, ιδίως, στις προϋποθέσεις και στα όρια της ποινικής ευθύνης των διαχειριστών της επιχείρησης που αντιμετωπίζει τις οικονομικές δυσκολίες. Ακολούθως, εξετάζονται ζητήματα, τα οποία σχετίζονται με την ποινική ευθύνη των διοικήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων για απιστία, όταν χρηματοδοτούνται επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα ή όταν τα σχετικά δάνεια αναδιαρθρώνονται. Τέλος, επιχειρείται η διάκριση της απιστίας από εγκλήματα που στρέφονται κατά των δανειστών.

Δείτε περισσότερα εδώ.