Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι

Σύγχρονη ποινική καταστολή στο πλαίσιο της ΕΕ και κράτος δικαίου: το αξιόποινο ως εργαλείο υπηρέτησης πολιτικής σκοπιμότητας στο παράδειγμα της παραβίασης ενωσιακών περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας

Η μελέτη παρουσιάζει την πλέον αμφιλεγόμενη από τις σύγχρονες προσπάθειες της ΕΕ για εισαγωγή αξιοποίνου στα κράτη μέλη υπό το φως των αρχών του κράτους δικαίου. Πρόκειται για την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής (COM 2022 684 final) που αποβλέπει στην ποινικοποίηση των παραβιάσεων ενωσιακών περιοριστικών μέτρων, τα οποία επιβάλλονται από την ΕΕ στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας σε τρίτες χώρες. Η συγκεκριμένη οδηγία προτάθηκε με αφορμή την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία ενόψει της εισβολής της στην Ουκρανία. Η μελέτη, αφού αναδεικνύει το στρατηγικό σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου και τον σχετικό έλεγχο των κρατών μελών από την Ένωση, στρέφει το βλέμμα στη συμβατότητα των δικών της δράσεων με τις αρχές του κράτους δικαίου. Υπό το πρίσμα αυτών ελέγχει και την προταθείσα οδηγία. Αναδεικνύει ειδικότερα την ουσιαστική έλλειψη αρμοδιότητας της ΕΕ για παρέμβαση στο συγκεκριμένο πεδίο, καθώς και την επιβολή υποχρέωσης στα κράτη μέλη για τιμώρηση συμπεριφορών που δεν είναι ικανές να περιγράψουν την προσβολή κάποιου εννόμου αγαθού. Αποκαλύπτει έτσι την αποδόμηση μιας δικαιοκρατούμενης ποινικής καταστολής που προωθείται με την εργαλειοποίηση της ποινικοποίησης για να υπηρετηθούν πολιτικοί στόχοι, και στη συγκεκριμένη περίπτωση για να καταστεί εφικτή η δήμευση ακόμη και νόμιμων περιουσιακών στοιχείων προσώπων που παραβιάζουν τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ.

Δείτε περισσότερα εδώ.