Νικόλαος Σαββίδης

Η γενετική ανάλυση στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας όπως διαμορφώθηκε με τον Ν. 4855/2021

Προϋποθέσεις διενέργειας και ανακύπτοντα ζητήματα υπό το πρίσμα των επιταγών του συστήματος της ελεγχόμενης πραγματογνωμοσύνης και του άρθρου 8 ΕΣΔΑ

Στη μελέτη προσδιορίζεται η νομική φύση και τα βασικά χαρακτηριστικά της ανάλυσης DNA. Διατυπώνονται επιφυλάξεις ως προς ορισμένες διατάξεις του άρθρου 201 ΚΠΔ, οι οποίες στηρίζονται σε θεμελιώδεις αρχές του δικαίου μας και έχουν έρεισμα σε κανόνες συνταγματικής και υπέρτερης κανονιστικής ισχύος. Αναλύονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για τη διενέργεια γενετικής ανάλυσης, ενώ προσεγγίζεται κριτικά η πρόσφατη πρόβλεψη περί απαγορεύσεως διορισμού τεχνικού συμβούλου στις περιπτώσεις των αυτόφωρων εγκλημάτων. Τέλος, διατυπώνεται η πρόταση να δοθούν λύσεις στα ανακύπτοντα προβλήματα με κανονιστική παρέμβαση.

Δείτε περισσότερα εδώ.