Άρειος Πάγος 649/2021 (Ποιν.)

Αντιποίηση δικηγορίας κατ’ εξακολούθησιν

Οι διατάξεις του άρ. 175 παρ. 1 και 2 νΠΚ είναι επιεικέστερες των αντίστοιχων του πΠΚ. Έννοια “δικηγορικής υπηρεσίας”. Έννοια “αντιποίησης δικηγορίας”. Αιτιολογημένως καταδικάσθηκε για αντιποίηση δικηγορίας κατ’ εξακολούθησιν η αναιρεσείουσα, η οποία, παρά την διαγραφή της από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και την απώλεια της δικηγορικής ιδιότητας, συνέχιζε να ασκεί δικηγορία, αναλαμβάνοντας τον χειρισμό πολιτικών και ποινικών υποθέσεων, εμφανίσθηκε δε δεκαεννέα φορές ενώπιον του αρμοδίου υπαλλήλου του Δικηγορικού Συλλόγου Κιλκίς, δηλώνοντας την δικηγορική της δήθεν ιδιότητα (ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης), με αποτέλεσμα να εκδοθεί στο όνομά της αντίστοιχος αριθμός γραμματίων προεισπράξεως εισφορών και ενσήμων, τα οποία εκδίδονται μόνο για τους εν ενεργεία δικηγόρους.

Δείτε περισσότερα εδώ.