Άρειος Πάγος 192/2020 (Ποιν.)

Επιβολή χρηματικής ποινής για παραβάσεις ειδικών ποινικών νόμων. Διαχρονικό δίκαιο

Έννοια της “αρχής της αναδρομικότητας” του επιεικέστερου νόμου. Με ποιον τρόπο διαπιστώνεται ποια ρύθμιση επιφέρει ευνοϊκότερη για τον κατηγορούμενο ποινική μεταχείριση. Αν προκύψει ότι ο κατηγορούμενος, όπως κατηγορείται, επιβαρύνεται το ίδιο από όλους τους νόμους, εφαρμοστέος είναι ο νόμος που ίσχυε κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης, διαφορετικά εφαρμόζεται ο νεότερος επιεικέστερος νόμος. Αναιρείται εν μέρει ως προς την περί ποινής διάταξή της η προσβαλλόμενη απόφαση, αφού μετά την ισχύ του νΠΚ το έγκλημα της παράβασης του άρ. 29 παρ. 1 του Ν. 2971/2001, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους “ή με χρηματική ποινή”.

Δείτε περισσότερα εδώ.