Τσολακίδης Ζαφείριος

Βιβλία

Ο Ζαφείριος Τσολακίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Έλαβε πτυχίο Νομικής το 1999 με βαθμό «Άριστα», ΔΜΣ στο Αστικό Δίκαιο το 2002 με βαθμό «Άριστα» και διδακτορικό δίπλωμα το 2007 με βαθμό «Άριστα ομοφώνως» από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2010 εξελέγη Λέκτορας και από το 2014 είναι Επίκουρος Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα είναι Δικηγόρος Αθηνών από το 2002 (παρ’ Αρείω Πάγω από το 2012).
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καταλαμβάνουν τους κλάδους του παραδοσιακού αστικού δικαίου, το τραπεζικό δίκαιο, το δίκαιο της ενέργειας και το δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων. Έχει συγγράψει τέσσερα αυτοτελή βιβλία και έχει δημοσιεύσει πάνω από 30 μελέτες σε νομικά περιοδικά, τιμητικούς τόμους και συλλογικά έργα.