Παπαχαραλάμπους Χάρης

Βιβλία

Αναπληρωτής Καθηγητής Ποινικού Δικαίου (Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου), διδάκτωρ ποινικού δικαίου και θεωρίας δικαίου του Πανεπιστημίου Goethe της Φρανκφούρτης, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, στο παρελθόν ειδικός επιστημονικός συνεργάτης στον Υπουργό της Δικαιοσύνης, ειδικός επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη. Συγγραφέας μιας διδακτορικής διατριβής για το πολιτικό έγκλημα (“Das politische Delikt im legalistischen Rechtsstaat”, Peter Lang, Frankfurt am Main, 1991), τριών μονογραφιών θεωρίας και δογματικής ποινικού δικαίου («Η συμμετοχή σε αυτοκτονία [1997], «Φυσιοκρατία και κανονιστικό πρόταγμα» [2003], «Η ποινική προστασία της εξωτερικής ασφάλειας του κράτους» [2016]), ενός δίτομου εγχειριδίου κυπριακού ποινικού δικαίου (2015, 2017), πληθώρας συμβολών (περί τις 70) σε διεθνή περιοδικά ή συλλογικές εκδόσεις, σχολίων στην ποινική νομολογία Ελλάδας και Κύπρου και συστηματικής ερμηνείας άρθρων του ελληνικού Ποινικού Κώδικα. Είναι εκδότης πολλών συλλογικών τόμων σε θέματα ποινικού δικαίου και φιλοσοφίας δικαίου. Συμμετέχει τακτικά συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα και είναι μέλος πολλών επιστημονικών ενώσεων. Πεδία ερευνητικού ενδιαφέροντος: θεωρίες καταλογισμού, αντεγκληματική πολιτική, διεθνές ποινικό δίκαιο, κριτικές νομικές σπουδές και ποινικό δίκαιο.