Ψαρούδα-Μπενάκη Άννα

Βιβλία

Η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη είναι ομότιμη καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Βουλευτής, Υπουργός και Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα του Ποινικού Δικαίου και διευθύνει το περιοδικό ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ από το 1974.

Γεννήθηκε στην Αθήνα και εφοίτησε στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελληνικού και στη συνέχεια στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1952-1957). Έλαβε υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία και απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα στο Ποινικό Δίκαιο (1961) από το Πανεπιστήμιο της Βόννης. Κατά διαστήματα εργάσθηκε ερευνητικά στο Ινστιτούτο Max-Planck Αλλοδαπού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου του Freiburg, του οποίου έγινε συνεργάτης.

Δίδαξε στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1962-2001) ως Υφηγήτρια και Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας.

Έχει εκπονήσει επτά βιβλία, εκ των οποίων τα πέντε είναι έργα αυτοτελή, ένα συλλεκτικό έργο και μία συμμετοχή σε Ερμηνεία του Ποινικού Κώδικα, μία μετάφραση σημαντικής γερμανικής μονογραφίας, πολυάριθμα άρθρα, Νομικά Ζητήματα, Σχόλια στη Νομολογία, Γνωμοδοτήσεις. Συνέβαλε έτσι σημαντικά στην καθιέρωση επιστημονικού διαλόγου μεταξύ θεωρίας και πράξης των ποινικών επιστημών στην Ελλάδα, διά των έργων της και μέσω του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ.

Εισήλθε στην ενεργό πολιτική το 1981 και διετέλεσε βουλευτής (1981-2007), Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας (1989), Υπουργός Πολιτισμού (1990-1992), Υπουργός Δικαιοσύνης (1992-1993) και Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων (2004-2007). Υπήρξε Εισηγήτρια σημαντικών νομοσχεδίων και είχε ενεργό συμμετοχή στις Αναθεωρήσεις του Συντάγματος. Εκπροσώπησε το Ελληνικό Κοινοβούλιο κατά τη σύνταξη του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετείχε στις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Υπήρξε δικηγόρος Αθηνών επί ποινικών υποθέσεων (1961-2008).