Ζητείται υπάλληλος βιβλιοπωλείου

Οι εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλας ζητούν υπάλληλο βιβλιοπωλείου πλήρους απασχόλησης.

Ο/η υπάλληλος θα εργάζεται σε όλες τις πτυχές λειτουργίας του βιβλιοπωλείου, όπως πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση βιβλιοπωλείου, διεκπεραίωση τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών παραγγελιών, χειρισμό μηχανογραφικού συστήματος και ηλεκτρονικού καταστήματος, υποστήριξη βιβλιοπαρουσιάσεων και εκδηλώσεων.

Απαραίτητα προσόντα:
•  Προϋπηρεσία σε βιβλιοπωλείο
•  Ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
•  Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
•  Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
•  Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

Επιθυμητά προσόντα:
•  Εργασιακή εμπειρία ευρύτερα στον χώρο του βιβλίου και στον χώρο των πωλήσεων
•  Πιστοποιημένη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
•  Εμπειρία στη διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας και τη συνοδευτική επιστολή, καθώς και σύνδεσμο για το προφίλ σας στο LinkedIn στο email m.kalamaras@sakkoulas.com έως τις 25 Νοεμβρίου 2023.