"Προστατευόμενοι Μάρτυρες και Διεθνές Ποινικό Δίκαιο"

Το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου - European and International Criminal Law Institute με την ευκαιρία της έκδοσης των έργων

– "Διεθνές ποινικό δίκαιο και σύγχρονη πραγματικότητα: προκλήσεις και προοπτικές", Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2018 και

– Christos Mylonopoulos, "Dogmática penal en un contexto internacional" ("Η Ποινική Δογματική σε Διεθνές Περιβάλλον"), Εκδόσεις Faira, Buenos Aires 2017

διοργανώνει συζήτηση με θέμα:

"Προστατευόμενοι μάρτυρες και διεθνές ποινικό δίκαιο"

Τετάρτη, 14 Μαρτίου, ώρα 18:00
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Αίθουσα Τελετών "Μιχάλης Ζαφειρόπουλος"

Συντονιστής: Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ., Πρόεδρος Ε.Σ.Ρ.

Χαιρετισμός: Δημήτρης Βερβεσός, Πρόεδρος Δ.Σ.Α.

Ομιλητές:
– Βασίλης Μαρκής, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ.
– Γεώργιος Τριανταφύλλου, Επ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών
– Θεμιστοκλής Σοφός ΔΝ Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.Α.
– Ιωάννης Μοροζίνης ΔΝ Δικηγόρος, Μέλος Δ.Σ. του ΙΕΔΠΔ