Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΥΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2023
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ274
ΙSBN978-618-203-103-2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Το θέμα της αποκατάστασης της ζημίας που προξενούν οι ανήλικοι σε τρίτους παραμένει διαχρονικό, συναρτώμενο και με τις μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες κάθε έννομης τάξης, οι οποίες αποτυπώνονται και σε αντίστοιχες νομοθετικές μεταβολές. Η σταθερή σημασία του ζητήματος της αδικοπρακτικής ευθύνης των ανηλίκων αλλά και των προσώπων που είναι επιφορτισμένα με την εποπτεία τους αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, από την θερμή υποδοχή που επιφυλάχθηκε στην πρώτη έκδοση του παρόντος βιβλίου, η οποία εξαντλήθηκε.

Πρόσφατα επήλθαν με τον ν. 4800/2021 ουσιώδεις αλλαγές στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί γονικής μέριμνας και (συν)επιμέλειας των ανήλικων τέκνων, ενώ παράλληλα με τους νόμους 3860/2010 και 4619/2019 τροποποιήθηκαν και αρκετές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα που αφορούν στην εν γένει ποινική αντιμετώπιση των ανηλίκων. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμη μια εκ νέου προσέγγιση της προβληματικής της αστικής ευθύνης των ανηλίκων, προσαρμοσμένη στις νεότερες της πρώτης έκδοσης ρυθμίσεις. Ταυτόχρονα ελήφθησαν υπόψη οι θέσεις που διατυπώθηκαν στην πρόσφατη συναφή βιβλιογραφία και νομολογία, έτσι ώστε ο αναγνώστης, πέρα από τις προσωπικές απόψεις της συγγραφέως, να σχηματίζει σφαιρική και αξιόπιστη εικόνα για τις εξελίξεις στο δίκαιο της αδικοπρακτικής ευθύνης των ανηλίκων και των εποπτευόντων αυτούς προσώπων.