ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΙΡΑΣ Γεωργιάδης Απόστολος

Η ΑΠΑΤΗ ΩΣ ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2021
ΣΕΛΙΔΕΣ274
ΙSBN978-618-203-036-3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΤΟΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ17
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Η ανά χείρας μονογραφία πραγματεύεται την απάτη του αστικού κώδικα και τις έννομες συνέπειες αυτής. Στο πρώτο μέρος της, ο συγγραφέας εξετάζει διεξοδικά τη μορφολογία της απάτης. Η απάτη ως ανθρώπινη συμπεριφορά δεν αρκεί αφεαυτής, αλλά πρέπει να συντρέχουν και άλλες προϋποθέσεις προκειμένου να εφαρμοστούν οι περί απάτης διατάξεις του αστικού κώδικα (ΑΚ 147-149). Ιδιαιτέρως απασχολεί τον συγγραφέα το ζήτημα των εμπλεκόμενων στην όλη κατάσταση προσώπων και στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται διεξοδικά η περιπτωσιολογία προσώπων, για τα οποία υπάρχει προβληματισμός αν είναι ή όχι «τρίτοι» εξαπατώντες. Οι έννομες συνέπειες της απάτης αναπτύσσονται εκτενώς στο δεύτερο μέρος της μελέτης. Ο συγγραφέας εστιάζει πρώτα στο δικαίωμα ακύρωσης, ακολουθώντας το σχήμα: σύσταση, νομική φύση, άσκηση και απόσβεση του δικαιώματος ακύρωσης, επέλευση και συνέπειες ακύρωσης, περιορισμός και δυνητικός αποκλεισμός του δικαιώματος ακύρωσης. Ιδιαίτερο πρακτικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν μεταξύ άλλων η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος ακύρωσης με ένσταση, όπως επίσης το ζήτημα της προστασίας των τρίτων που θίγονται εξαιτίας της ανατροπής των έννομων συνεπειών της ακυρωθείσας δικαιοπραξίας. Στη συνέχεια η μελέτη εισχωρεί στο πεδίο της αδικοπρακτικής ευθύνης, καθώς ο συγγραφέας θέτει με κάθε λεπτομέρεια τα ζητήματα που σχετίζονται με το δικαίωμα αποζημίωσης λόγω απάτης. Η μονογραφία ολοκληρώνεται με την ανάδειξη της σχέσης των έννομων συνεπειών της απάτης προς άλλες έννομες συνέπειες. Μέσω της εξαντλητικής ανάπτυξης των θέσεων της (ελληνικής και αλλοδαπής) θεωρίας και της νομολογίας, καθώς και της διατύπωσης της προσωπικής γνώμης του συγγραφέα, η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί να συμβάλλει στον επιστημονικό διάλογο και παράλληλα να απαντήσει σε ερωτήματα που προβληματίζουν συχνά και τους νομικούς της πράξης.