Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Νομολογιακή και θεωρητική ανάλυση της κατ’ άρ. 63 επ. ΚΠΔ παράστασης του Δημοσίου στην ποινική δίκη. Με τις τροποποιήσεις του νέου ΚΠΔ & του Ν. 4637/2019

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2020
ΣΕΛΙΔΕΣ212
ΙSBN978-618-203-002-8
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Η παρούσα μονογραφία εξετάζει συνολικά –υπό το φως των νέων διατάξεων του ΚΠΔ και του Ν. 4637/2019– τον θεσμό της παράστασης του ελληνικού Δημοσίου προς υποστήριξη της κατηγορίας (της «παράστασης πολιτικής αγωγής» του Δημοσίου υπό τον παλαιό ΚΠΔ), εστιάζοντας στα προβλήματα που αυτός παρουσιάζει σε θεωρητικό και, ιδίως, σε νομολογιακό επίπεδο.
Χωρεί, επί παραδείγματι, παράσταση του Δημοσίου προς υποστήριξη της κατηγορίας σε δίκες που αφορούν στο ξέπλυμα βρόμικου χρήματος; Είναι δικαιολογημένη η παράσταση σε δίκες εγκλημάτων που θίγουν υπερατομικά έννομα αγαθά, όπως το περιβάλλον; Μπορούν αξιώσεις προερχόμενες όχι από τον χώρο του αστικού, αλλά από εκείνον του διοικητικού δικαίου, όπως οι φορολογικές, να αποτελέσουν έρεισμα για την παράσταση του Δημοσίου σε δίκες φοροδιαφυγής; Είναι, επίσης, λογικό να παρίσταται το Δημόσιο σε δίκες οικονομικών εγκλημάτων, από τα οποία αμέσως εθίγησαν άλλα νομικά πρόσωπα, ακόμη και ανώνυμες εταιρίες; Αυτά και πολλά ακόμη ζητήματα αναλύονται στην παρούσα μελέτη, στην οποία παραλλήλως επιχειρείται μια κριτική προσέγγιση των βασικών αρχών που διέπουν το νεοπαγή θεσμό της υποστήριξης της κατηγορίας.