ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2020
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ1088
ΙSBN978-960-420-837-1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο

Η δεύτερη έκδοση του «Γενικού Μέρους» του Καθηγητή Χρίστου Μυλωνόπουλου κατέστη αναγκαία μετά τη θέσπιση του νέου Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019) και των τροποποιητικών αυτού νόμων. Στο έργο αναλύονται και αξιολογούνται με πληρότητα και σαφήνεια οι θεμελιώδεις έννοιες του Γενικού Μέρους του ποινικού δικαίου (άρθρ. 1-49, 94-98 και 111-120 ΠΚ), καθώς και η αντίστοιχη νομολογία (ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2020). Ο απλός λόγος και τα εκατοντάδες πρακτικά παραδείγματα επιτρέπουν στον νομικό της πράξης να κατανοεί την νομοθετική ύλη με ασφάλεια και να την εφαρμόζει με συνέπεια, ενώ οι προτεινόμενες λύσεις είναι καθαρές και βιώσιμες, λαμβάνοντας πάντοτε υπ’ όψιν τη νομολογία και την τελευταία λέξη της επιστήμης.
Από τα περιεχόμενα:
• Τα γενικά χαρακτηριστικά του νέου ποινικού κώδικα
• Η διαμόρφωση του εθνικού ποινικού δικαίου μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας
• Αναδρομικότητα επιεικέστερης διάταξης
• Άμυνα επί εισβολής σε κατοικία
• Το «ανυπέρβλητο συνειδησιακό δίλημμα» του άρθρου 33 ΠΚ

• Βιβλιοκρισία από τον Ιωάννη Γιαννίδη, Ποινικά Χρονικά, Δεκέμβριος (10) 2020, σελ. 760.